برای افزایش جذابیت در نگاه اول، دوم و حتی سوم در رابطه ها این نکته ها معجزه می کنند

0
3664
Loading...
graphicstock.com

چند نکته برای افزایش جذابیت در نگاه اول، دوم و حتی سوم!

جذابیت ظاهری برای هر کسی شاید معنای متفاوتی داشته باشد. اما با اضافه کردن چند مورد به ظاهرتان و رعایت چند نکته قبل از خرید، شما هم می توانید به یک فرد جذاب تبدیل شوید. شاید قبلا هم از خودتان پرسیده اید که چه چیز باعث شده تا شخصی در مهمانی انقدر جذاب دیده شود. یا چطور می توان فاقد زرق و برق زیادی، شیک و خوش لباس به نظر رسید. در اینجا ما جواب این سوال ها را می دهیم.

بیایید ، از لبخند زدن شروع کنیم .

افراد موفق می دانند یکی از قوی ترین سلاح ها لبخندشان است ، به همین دلیل کاری می کنند ، با این شیوه بیشترین تأثیر را بر بیننده بگذارند .

لبخندهای کوتاه و مصنوعی ، امروزه کاربرد چندانی نداردو در هزارتوی دنیای امروزدیگر هیچ تأثیری را بر جای نمی گذارد .به رهبران بزرگ دنیا ، کسانی که سخنرانی های اساسی ، ایراد می کنند ، یا صاحبان شرکت های معتبر و مشهور نگاه کنید . هیچ یک از آنها را در حال لبخند زدن نمی بینید . افراد با نفوذ و نامی نیز در همة طبقات اجتماعی ، این چنین اند ، ولی وقتی خطوط لبخند بر چهره های شان نقش می بندد ، آن قدر قدرتمند عمل می کند .و که دنیا را به لبخند زدن وا می دارد .

راهکار ۱ – لبخند اثر بخش

Loading...

وقتی می خواهید با کسی سلام و احول پرسی کنید ، ابتدا لبخند نزنید ، چون ارزش لبخندتان را از بین می برید . سعی کنید ،لحظه ای به صورت او خیره شوید ، سپس مکث کنید .

وضعیت روحی او را به طور کامل بررسی نمایید .

آن گاه با لبخندی عمیق ، گرم و سرشار از توجه و علاقه به او نگاه کنید ، لبخندی که چشمان تان را هم فرا گیرد .

این لبخند مانند موجی گرم و گیرا ، مخاطب شما را دربر می گیرد .

با این تأخیر کوتاه مخاطب شما احساس می کند که این لبخند ، صادقانه و فقط متعلق به اوست .

زبان نگاه

چشمان شما مانند مواد منفجره ، می توانند احساسات مردم را به تکاپو و هیجان وا دارند . افراد موفق می دانند که نگاه های عمیق و طولانی می توانند بسیارمفید باشند ، بخصوص میان دو جنس مخالف . در کارهای اداری ، حتی زمانی که طرف مقابل از احساسات عاشقانة شما آگاه نیست ، زبان و نگاهی نیرومند می تواند تأثیری عمیق و نافذ بر زن و مرد بگذارید . این نوع نگاه توأم با ادراک و احترام ، احساسات درونی شما را القاء خواهد کرد .

راهکار ۲ -برای زنان – زبان نگاه

فکر کنید ،چشمان تان با شیرینی لذیذ و دلنشینی به چشمان مخاطب تان چسبیده است .

حتی بعد از پایان سخنان تان نیز به نگاه های تان ادامه دهید . لازم است سویی دیگر را بنگرید ، این کار را به آهستگی و بدون جلب توجه انجام دهید ، آخرین چسبندگی های شیرینی را آن قدر بکشید تا سرانجام تمام شود .

راهکار ۳ – برای مردان – زبان نگاه

هنگام حرف زدن با مردان ، ازروش نگاه های پرنفوذ استفاده کنید . ولی زمانی که می خواهید دربارة مسائل شخصی صحبت کنید ، از نگاه های کوتاه تری استفاده کنید . تا مخاطب تان احساس نکند مورد تهدید قرار گرفته یا منظور شما را به درستی درک نکرده است .

ولی در برخوردهای روزمره ، ارتباط چشمی خود را به تدریج افزایش دهید و وقتی با زنی همکلام شدید ، ازاین شیوه بیشتر استفاده کنید .

اینک روش مهمی را مطرح می کنیم که باعث می شود شما فرد پر منزلتی جلوه کنید .

از دندان های خود بیاویزید

افراد موفق در زندگی با اطمینان عمل می کنند . با عتماد به نفس حرکت می کنند . همیشه لبخندی توأم با غرور بر لب دارند . هیچ تردیدی به خود راه نمی دهند . طرز رفتار شما نشان می دهد که شما مرد یا زنی هستید که برجشته و ممتاز بودن ، عادت ذاتی شماست . به این روش تجسمی ، که طرز سلوک شما را همچون فردی موفق آشکار می شازد ، توجه کنید . من آن را با این عبارت می خوانم : با دندان های خود بیاویزید .

راهکار ۴ – با دندان های خود بیاویزید

فرض کنید ، یک گیرة آهنین که در سیرک با دندان از آن آویزان می شوند به چهار چوب دری که می خواهید از آن عبور کنید آویخته باشند . آن را با دندان می گیرید ، و در حالی که محکم در میان دندان های خود نگاه داشته اید ، شما را به بالاترین نقطه می رساند . وقتی از دندان های خود آویزان باشید ، همة عضالت شما در بهترین حالت خود کشیده می شوند .

حالا آماده اید تا مردم را در جایی که می خواهید به خود جذب کنید ، یا کارهای روزانة خود را انجام دهید ، یا آن جا که تنها فرد مهمی به نظر برسید ، فرود بیایید .

تکیه گاه بچه های بزرگ باشید

نخستین واکنش شما در برابر فردی که برای اولین بار او را ملاقات می کنید ، ذهنیتی به وجود می آورد که تمامی روابط شما در ان شکل می گیرد . اگر از کسی که تازه با او آشنا شده اید چیزی می خواهید ، باید به او ثابت کنید که خاص بودنش رادرک می کنید .

شیوه ای که در این جا به آن اشاره می کنیم ، به شما قدرتی می بخشد تا بتوانید هر چه را از دیگران می خواهید ، به سادگی به دست آورید . من این روش را تکیه گاه بچه های بزرگ می نامم .

راهکار۵ – تکیه گاه بچه های بزرگ شوید

این نقطة اتکا را در اختیار هر کسی که ملاقات می کنید ، قرار دهید . درست در لحظه ای که به شخص جدیدی معرفی می شوید

به او پاداش دهید . همان لبخحند گرمی را که به بچة بازیگوشی که از روی پاهای شما جست و خیز می کند ، می زنید و همان توجهی را که نسبت به او دارید ، در مورد آشنای جدید خود دلنشین دهان بی دندان بچه را از او تحویل بگیرید . وقتی فرد جدید ، بتواند کاملاً به شما تکیه کند ، یعنی شما خاص بودن او را درک کرده اید !

در ده ثانیه نشان دهیم که برای خود کسی هستیم ، درون هر کسی کودکی نهفته و برای این که شما قدر و منزلت او را درک کنید ، گهوارة خود را به لرزه در آورد .

دوست قدیمی سالم
اگر می خواهید مردم به شما علاقه مند شوند ، باید به آنها نشان دهید ، چه قدر دوست شان دارید ! وقتی به دوستی ، قدیمی می رسیم ، بدون کمترین تأملی ، سرشار از گرمی و محبت با او روبه رو می شویم . ناخودآگاه خنده بر لب هایمان می نشیند . حلوتر می رویم . نگاه های مان مهربان و دوستانه می شود . و سرانجام برای در آغوش گرفتنش ، به سویش می شتابیم . ولی اغلب وقتی با فردی نا آشنا روبه رو می شویم ، با خجالت یا بی تفاوتی احساس ناخوشایندی را به او منتقل می کنیم که باعث سردی رابطه می شود .

به این شیوة تجسمی ، توجه کیند . با بکارگیری این روش مطمئناً ، در نخستیم ملاقات با هر کسی ، برخورد گرمی را با او خواهید داشت .

راهکار ۶ – دوست قدیمی سلام

وقتی با کسی برخورد می کنید تصور کنید دوست قدیمی شماست و ازاین که فرازو نشیت زندگی ، شما رامدت ها از هم دور کرده ناراحت بوده اید ، ولی حالا خدا را شکر می کنید که این دیدارسبب شده تا به دوست خود برسید !

تجسم این تجربة لذتبخش ، زنجیره ای از واکنش های مطلوب را درشما ایجادمی کند ، از باز شدن ناخودآگاه گرة ابروها گرفته تا حالت قرار گرفتن انگشت های پا ویا هر چیزی که سبب بروز عکس العمل می شود .

اینک روش هایی را که به شما کمک می کنند تا بتوانید درنظر همه جلب توجه و خوش برخورد جلوه کنید را یاد گرفته اید ، ولی کار هنوز تمام نشده است . علاوه براین که می خواهید مورد علاقه و اقع شوید ، باید مورد اعتماد ، باهوش و دارای اعتماد به نفس باشید . سه شیوة بعدی به شما کمک می کنند تا با این اهداف دست یابید .

حرکات حاکی از بی قراری بروز ندهید

در برخورد با دیگران ، اگر می خواهید مورد اعتماد واقع شوید ، همة حرکات ناشیانه و غیر ضروری خود را سرکوب کنید . حرکات حاکی از بی قراری این احساس را درمخاصب شما ایجاد می کند ، که در جایی ، مرتکب اشتباه شده اید یا دروغ می گویید .

این شیوه ، شما را یاری می دهد ، تا کاملاً قابل قبول و مورد اعتماد به نظر برسید .

راهکار ۷ – حرکات غیر ضروری را حذف کنید
وقتی با کسی صحبت می کنید به خارش بینی تان که می خارد ، وزوز گوش تان که صدا میکند یا درد پای تان ، توجهی نکنید . وول نزنید ، به خود نپیچید ، و یا جایی از بدن تان را نخارائید . از همه مهم تر این که دست های خود را از صورت تان دور نگاه دارید .. حرکات دست در نزدیگی صورت و حرکاتی ازاین قبیل موجب می شود شنونده در صحت حرف های شما تردید کند.

کانال سکوت را انتخاب کنید

اگر می خواهید در نظر مردم فردی باهوش جلوه کنید ، به دقت به آنها بنگرید ، سعی کنید احساس شان را دربارة حرف هایی که می زنید ، درک کنید و پاسخ خود را مطابق با آن فراهم کنید .

نیازی نیست که زبان اشارات را به طور کامل بیاموزید . شما از طریق کسب تجربه و گذر زمان با مهارت های رفتاری و دیداری آشنا خواهید شد . اغلب مردم می دانند ، اگر مخاطب بی توجهی کند یا جای دیگری را نگاه کند ، به این معنی است که حرف های گوینده برایش جالب نیست . وقتی مخاطب قادر به تحمل حضور شما نباشد ، با دست کشیدن به پشت گردن خود واکنش نشان خواهد داد . وقتی مخاطب به شما احساس برتری کند . با دست هایش بازی خواهد کرد . پس یاد بگیرید ، هر وقت مخاطب تان خسته شد و شروع به بروز عکس العمل کرد ، بی درنگ ، کانال سکوت را انتخاب کنید .

راهکار ۸ – کانال سکوت را انتخاب کنید

سعی کنید همیشه در دو جهت سخن بگویید : احساس خود را بیان کنید ، در حالی که مراقب واکنش مخاطب تان نیز هستید . به این ترتیب ، حرکت بعدی خود را مطابق با آن طراحی کنید و همه خواهند فهمید که شما حواس تان جمع است و از هیچ چیزی غافل و بی خبر نیستید و در نتیجه آدم باهوشی به نظر خواهید رسید .

همه چیز را قبلاً تجربه کنید

کارشناسان معتقدند اگر قبل از انجام کاری ، رفتار خود را در ذهن مجسم کنیم ، صداها را در ذهن خود بشنویم و نوع حرکات را مرور کنیم ، می توانیم آن فعالیت را بسیار مؤثرتر انجام دهیم . استفاده از قوة تخیل و تجسم در کارها ، در انجام هر عملی مؤثر خواهد بود ، از جمله در حرفه های ارتباطی . به این روش تجسمی که در انجام همة فعالیت ها مؤثر است ، توجه کنید . این روش را قبل از رقتن به مهمانی ها ، سمینارها یا جلسات مهم به کار ببندید . همة آنچه را که قرار است ، اتفاق بیفتد قبلاًَ در ذهن خود مجسم کنید .

راهکار ۹ – همه چیز را قبلاً تجربه کنید

خود را به جای فرد برتری که مورد پسند شماست ، قرار دهید و مثل او بودن را تمرین کنید . خود را درحالی مجسم کنید که از دندان های تان آویزان شده اید ، با همه دست می دهید ، لبخند مؤثر و خوشایندی بر لب دارید ، و از عملکرد چشمان گیرا یا زبان نگاه استفاده می کنید . صدای خود را بشنوید که به راحتی با همه گپ می زنید . از برتری و در اوج قرار گرفتن تان و این که دیگران را مجذوب خود کرده اید ، لذت می برید .

خود را به صورت همان فرد برتری که مورد قبول تان است ، مجسم کنید . خواهید دید که همه چیز خودبه خود و همان طور که می خواهید پیش می رود .

مردم دو دسته اند :

یک دسته آنهایی که وقتی وارد اتاقی می شوند ،

می گویند : « خب ، من این جا هستم »

و دستة دوم ، کسانی که وقتی وارد اتاقی می شوند ، می گویند : « آه تو این جا هستی . »

Loading...

جواب دهید

نظر دهید
لطفا نام خود را وارد کنید